راهنمای سئو

نمونه عنوان درست :
تور استانبول قسطی و لحظه آخری – اقساط و ارزان قیمت
اگر شامل چند نام متفاوت است است مثلا ارمنستان – ایروان :
تور ارمنستان ایروان قسطی و لحظه آخری – اقساط و ارزان قیمت

متا دسکریپشن هم شامل همه کلمات کلیدی باشد
تور قسطی – اقساط – اقساطی – ارزان – لحظه آخری – ارمنستان – ایروان – قیمت